maskinhenger_stor

Maskinhenger stor

For transport av tyngre maskiner, med kjørebaner og solide stroppfester.