12 Søkeresultat for stillas

Stillashenger 132 m2

132 m2 stillase, på tilhenger. Svært lettmontert. Gjør jobben stabil og sikker. Vi har også hengere på 82m2 og 99 m2 samt rullestillase og rulletårn. Vi leier ut komplett henger med alt du trenger for montasjen og kan dessverre ikke dele den i mindre antall m2. Leies fortrinnsvis ut på ukesleie/ månedsleie. På kortidsleie/ langtidsleie…

Stillashenger 99m2

99 m2 stillase, på tilhenger. Svært lettmontert. Gjør jobben stabil og sikker. Vi har også hengere på 82m2 og 132m2 samt rullestillase og rulletårn. Vi leier ut komplett henger med alt du trenger for montasjen og kan dessverre ikke dele den i mindre antall m2. Leies fortrinnsvis ut på ukesleie/ månedsleie. På kortidsleie/ langtidsleie be…

Rullestillase tårn

Vist pris er eksempel på 4m høyde rullestillase. Leveres komplett med plattformer, sparkelister, avstivningsstag og rekkverk. Tårnstillase kan bygges opptil 10m høyde i ett tårn.

Stillasehenger 82,5 m2

82 m2 stillase, på tilhenger. Svært lettmontert. vi har også hengere på 99m2,132m2 samt rullestillase og rulletårn.