Sertifisering

Sertifisering med Edh Utleie

Det kreves av myndighetene at det utføres en sakkyndig kontroll på maskiner med ett års intervall. Dette er en sikkerhetssjekk for å sikre at utstyret er trygt å bruke. Kontrollen skal utføres av sertifiserte personer som er underlagt et kontrollorgan. En kontroll kan ikke utsettes utover årsintervallet, men kan gjerne utføres før kontrollmåned for å samkjøre med øvrig maskiner man evt skulle hatt en kontroll på. Neste kontrolldato blir da 12 måneder etter utført kontroll.

Trenger du å få sertifisert dine maskiner? Vi hjelper deg gjerne. Ta kontakt for tilbud!